Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Västmanland

Förtroendevalda

Vår kommunföreningstyrelse

Här är våra representanter i styrelsen för Sverigedemokraterna Västmanland

 • Ordförande: Magnus Edman, Sala
 • Vice ordförande: Ewa-Olsson Bergstedt, Skinnskatteberg
 • Andre vice ordförande: Emil Thessén, Västerås
 • Kassör: Ingvar Jonsson, Sala
 • Sekreterare: Joel Liljekvist, Sala
 • Ordinarie Ledamot: Maria Liljedahl, Köping
 • Ordinarie Ledamot: Tobias Utterstedt, Västerås
 • Ordinarie Ledamot: Erik Johansson, Västerås
 • Ordinarie Ledamot: Eddie Lundeqvist, Norberg
 • Förste suppleant: Christer Borg, Fagersta
 • Andre suppleant: Ronja Kullinger, Surahammar

Vår valberedningsgrupp

Här är våra representanter i valberedningen för Sverigedemokraterna Västmanland

 • Valberedningens ordförande: Jens-Ove Johansson, Västerås
 • Valberedare: Andreas Andersson, Sala
 • Valberedare: Ragna Ihrelius, Västerås

Vår regionfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i regionfullmäktige Västmanland

 • Gruppledare: Ingvar Jonsson, Sala
 • Vice gruppledare: Jan Johansson, Västerås
 • Guppsekreterare: Janeth Persson, Västerås
 • Ledamot: Maria Liljedahl, Köping
 • Ledamot: Monica Israelsson, Köping
 • Ledamot: Åsa-Lena Vestling, Norberg
 • Ledamot: Louise Eriksson, Sala
 • Ledamot: Patric Sjölund, Västerås
 • Ledamot: Carin Engström, Sala
 • Ledamot: Sven Fallgren, Surahammar
 • Ledamot: Nadja Axling, Västerås
 • Ledamot: Christer Borg, Fagersta
 • Förste ersättare: Anna Svensson, Västerås
 • Andre ersättare: Ewa Halvarsson, Västerås
 • Tredje ersättare: Martin Nyqvist, Arboga
 • Fjärde ersättare: Kenneth Nilsson, Västerås
 • Femte ersättare: Per Blomström, Västerås
 • Sjätte ersättare: Karolina Glogowska, Köping
 • Sjunde ersättare: Conny Johansson, Surahammar

Våra anställda

Här är våra anställda för Sverigedemokraterna Västmanland

 • Distriktsombudsman: Magnus Edman, Sala
 • Regionråd: Ingvar Jonsson, Sala
 • Politisk sekretereare: Janth Persson, Västerås
 • Kommunikativ Assistent: Joel Liljekvist, Sala